1. ออกแบบวางผัง (Landscape Design)


  บริษัท บริษัท ลีโอการ์เด้นอาร์ท จำกัด
รับออกแบบวางผังโครงการ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
ในการใช้ประโยชน์ของพื้นที่จึงจำเป็น ที่จะต้องทำการ
ออกแบบวางผังโครงการ ก่อนที่จะเข้าดำเนินงาน เช่น
การกำหนดทางเข้าโครงการ จุด Landmark จุดชมวิว
บ้านพัก ห้องอาหาร ห้องน้ำ ระบบบำบัด ตลอดจนการ
แก้ปัญหาต่างๆ เช่น ทิศทางการไหลของน้ำ กลิ่น แสง
การออกแบบ ก่อนการเข้า ทำงานจริงเพื่อให้รู้ปัญหา
และความต้องการของเจ้าของโครงการ


 

2. จัดสวน (Landscape Contractor)

  บริษัท บริษัท ลีโอการ์เด้นอาร์ท จำกัด
จัดสวนด้วยผู้มีประสบการณ์ ที่ผ่านการทำงานด้านจัดสวน
มากว่า 16 ปี ถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ ใครๆก็ปลูกได้
้ แต่การจัดสวนไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้ แต่เป็นการจัดวาง
ตำแหน่งต้นไม้(Sopescape) จัดวางวัสดุ(Hardscape)
การแก้ไขปัญหาของพื้นที่ จัดทำระบบต่างๆ
ให้สวยงามและ สมบูรณ์จึงจำเป็นที่จะต้อง ใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้มีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ ในการจัดสวน
(ผลงานการจัดสวน)


 

3.ดูแลสวน (Landscape Maintenance)

  บริษัท บริษัท ลีโอการ์เด้นอาร์ท จำกัด ดูแลสวนด้วยผู้มีประสบการณ์ที่ผ่านการทำงาน
ด้านดูแลสวนมากว่า 7 ปี สวน...ที่สวยงาม หากขาดการดูแลรักษา จากผู้มีความรู้ มีประสบการณ์
ความสวยงามก็จะค่อยๆสูญหายไป การดูแลรักษาสวนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย
ให้สวนนั้นคงความสวยงามได้นานที่สุด (ผลงานการดูแลสวน)

 

279/49 Moo 3 Bowin, Sriracha, Chonburi 20230 Thailand   Tel: 038-350713, 081-4106087  Fax: 038-350714
® copyright 2011, Leogardenart.com. All rights reserved.